08/12/2018 - 09/03/2019
P903, ĐH Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q. 1, Tp. HCM
< Quay lại

Finizz Corporation

Nền tảng phát triển kênh phân phối chuyên biệt dành cho ngành y tế (Bao gồm cả dịch vụ y tế và sản phẩm y tế hữu hình)


Finizz.com, Layso.vn, Camonbacsi.com, ytechiase.com

Nền tảng phát triển kênh phân phối chuyên biệt dành cho ngành y tế (Bao gồm cả dịch vụ y tế và sản phẩm y tế hữu hình)

8.26

88 LƯỢT

Y Tế

Thông tin liên hệ

Tên đầy đủ Finizz Corporation
Tên viết tắt Finizz Corporation
Email [email protected]
Website Finizz.com, Layso.vn, Camonbacsi.com, ytechiase.com
  Trở về home